Aspirin Tedavisi

Günümüzde bir çok YÖNETİCİ bilerek yada bilmeyerek problemlere “aspirin tedavisi” uygulama eğiliminde. Geçici rahatlama sağlayan «Aspirin Tedavisi» yaklaşımı ile problemleri çözdüğümüzü zannederiz. Hal böyle olunca benzer problem hatta aynı problem başka proseste, başka müşteride vb. ortaya çıktığında şaşırırız.  Aspirin Tedavileri şirketleri para, müşteri, imaj kaybetmesine neden oluyor. Bu kayıpların farkına varan SİSTEM ODAKLI YÖNETİCİLERİMİZ  problemleri, iyileştirme fırsatı olarak görüp sistematik yaklaşımlar ile çözüyor. Böylece uygunsuzluklardan sonra şaşırma taklidi yapmaya gerek kalmıyor.

Ekip ile problemlerin kaynağına dokunarak çözüm bulma disiplini 8D …………..  

‘Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olur.’

Misyon - Vizyon - Strateji

Misyon ve Vizyon kurumsal firmalar dışındaki birçok firmada hala içi doldurulamamış iki kardeş kelime.  Çünkü yönetim sistemleri kapsamında takip ettikleri kurumsal hedefler ile ilişki kuramadıkları için gereksiz görmüşler ve bir türlü Misyon ve Vizyona anlam yükleyememişlerdir.  Aslında şirketlerin takip ettikleri hedeflerin temel kaynağı Misyon, Vizyon ve Strateji. Dolayısıyla kurumsal kimlik oluşturma konusunda önemli bir faktör olan Misyon ve Vizyonu doğru tanımlamak ve anlamak önem taşıyor. 

Misyon :Bugün neredeyiz. ? Var oluş amacımız ne?

Vizyon :Nereye ulaşmak istiyoruz.? Gitmek istediğimiz yer.

Strateji :Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşacağız.?

Misyon ve Vizyon Nedir? Nasıl Oluşturulur?

Misyon ve Vizyon Nedir? Nasıl Oluşturulur? | Rekabet faktörünün her geçen gün etkisini artırdığı iş dünyasında şirketleri ve markaları birbirinden farklı kılan temel unsurlar arasında, söz konusu kuruluşların misyonları ve vizyonları yer alır. İyi hazırlanmış ve doğru bakış açısı üzerine inşa edilen bir misyon ve vizyonun, markaların başarı basamaklarını tırmanması üzerinde önemli bir etkisi vardır. Misyon ve vizyon metinlerinin, yalnızca markaların hedef kitlelerine bilgi vermek amaçlı kaleme alındığı düşünülebilir. Ancak söz konusu metinler, markanın kendini tanımlama biçimi olması nedeniyle sanıldığından çok daha fazlasıdır. Peki, iş dünyasında halen sıklıkla karıştırılan misyon ve vizyon ne anlama gelir? İyi bir misyon ve vizyon hangi özellikleri taşımalıdır?

Varoluş Amacımız Misyon ?

Dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelime olan misyonun sözlük anlamı görevdir. Bugün nerede olduğumuzu belirtir. Ayrıca stratejiye ulaşılmasını sağlayan itici güçtür ve gücünü vizyondan alır. Dolayısıyla Misyon ve Vizyon birbirleriyle uyumlu olmalıdır. Bir markanın ya da firmanın misyonu ise söz konusu kuruluşun var olma sebeplerini ve temel aldığı değerleri ifade eder. Markanızın misyonunu belirlerken; neyi, neden, hangi hedef kitle için ve nasıl yaptığınızı göz önünde bulundurmalısınız. Başka bir deyişle, hedef kitleniz misyonunuzu anlattığınız metni okuduğunda markanızın varoluş amacını, sektörde fark yarattığı noktaları, temel aldığı ilkeleri ve davranış politikalarını anlayabilmelidir. Markanızın misyonunu anlatırken ekibinizin tümünü kapsayıcı nitelikte, uygulanabilir, size özel ve motive edici ifadeler kullanmalısınız.

Misyon, şirketinizin gidiş yönünü ve mevcut durumu belirten kavramdır. Yaptığınız her şeyin özüdür. Hedefleriniz ve yaptığınız şeyler, misyon sayesinde ortaya çıkmıştır. Misyon, işletmelerin işleyişini ve kültürünü etkileyen en önemli unsurdur. Misyon, kuruluşların hedeflerine yaklaşım tarzını yansıtır. Ek olarak misyon, şirketlerin önemsediği ve öne çıkardığı bakış açısıdır.   

Misyon, bir şirketin bugün neyi, kimin için, kimlerle ve nasıl yaptığını gösterir. Bugün nerede durduğunuzu gösterir.

Misyon için Örnekler;

Faaliyette bulunduğumuz sektörlerde; bireye ve topluma saygılı, hukuka, ekonomik ve ahlaki ilkelere bağlı, sağlık, emniyet ve çevreye duyarlı olarak Opet müşterileri, çalışanları ve hissedarlarının beklentilerini en üst seviyede karşılamak”

Kahve Dünyası: doğru kalite ve fiyat oranını dengeleyip, geniş ürün yelpazesi ile tüketici beklentilerini en üst noktaya taşımak.

Lnkedin, Dünyanın profesyonellerini daha üretken ve başarılı kılmak için bir araya getirmek.

Samsung Dünyadaki herkese akıllı, bağlantılı cihazlar geliştirmek.

Gitmek İstediğimiz Yer, Vizyon ?

Vizyon kelimesi de dilimize Fransızcadan geçmiştir ve ileri görüş, ülkü ve görünüm sözcüklerine karşılık gelir.

Şirketin gelecekte belirli varsayımlar çerçevesinde, nerede olmayı arzu ettiğini (hayal ettiğini) gösterir. Bu 5-10 sene sonrası için futuristik bir yaklaşımdır. Şirket içerisinde bugün yapılan her şey, gelecekteki o konuma varmak içindir. Gelecekte nereye ulaşmak istediğimizi gösterir.

Misyon “bugün nerede” olduğumuzu tanımlarken, vizyon “gelecekte NEREDE olmak” istediğiniz belirtir. Yani vizyon, gelecekte NEREYRE ulaşmak istiyoruz? Sorusunun açık yanıtıdır. Misyon ile vizyon arasındaki ilişkinin bir benzeri de vizyon ile strateji arasında vardır. Vizyon, stratejiye istikamet verdiği için odakta kalınmasını sağlar. Yani stratejiye ye ulaşmak için rotadan çıkışları engeller.  Kısaca vizyon için “Geleceğin resmi”, “Yaratmak istediğimiz algı” olarak belirtirsek yanlış olmaz.  

Stratejik yönetim anlayışında ise vizyon; bir markanın ideallerini, gelecekte ulaşmak istediği noktaları ve amaçlarını ifade eder. Bir markanın vizyonu, markanın başarıya ulaşması yolunda önemli bir role sahiptir. Hedeflerin açıkça tanımlandığı, gerçekçi ideallerin temel alındığı ve motive edici bir vizyon; markanın tüm dinamiklerine ve çalışanlarına da söz konusu hedeflere ulaşma yolunda rehberlik edebilir. Tutarlı, idealist ve başarı hususunda iddia sahibi bir vizyon, markanın misyon beyanı üzerine inşa edilmelidir. Markanızın vizyonunu ifade eden bir metin kaleme alırken sahip olduğunuz takım ruhuna vurgu yapan, gerçekçi, samimi, profesyonel ve ileri görüşlü bir bakış açısı üzerinden ilerlemelisiniz.

Vizyon örnekleri,

Sektörde, Türkiye’nin bir numaralı akaryakıt dağıtım şirketi olmak,

Dünyanın en prestijli ve en önemli arama motoru olmak

Birçok insan için daha iyi bir günlük yaşam yaratmak

İyi Bir Misyon ve Vizyonun Özellikleri Nelerdir?

 • Misyon ve vizyon metinleri, mümkün olduğunca kısa ve öz bir anlatımla yazılmalıdır.
 • İyi bir misyon ve vizyon, bir markanın yalnızca sahibinin, ortaklarının ya da belirli departmanlarının belirlediği bir bakış açısı üzerinden ilerlememelidir. Vizyonunuzu ve misyonunuzu markanızın tüm anahtar kişilerini, departmanlarını ve çalışmalarını kapsayan bir temel üzerine inşa etmelisiniz.
 • Markanızın misyonunu ve vizyonunu anlatırken akılda kalan ve slogan olabilecek bir metin tercih edebilirsiniz. Bu sayede markanızın bilinirliğini artırabilirsiniz.
 • Misyonunuzu ve vizyonunuzu fazla ağdalı ve komplike cümleler kullanarak anlatmak, hedef kitlenizi sınırlandırılmasına yol açar. Metinleri kaleme alırken hedef kitlenizi bütünüyle göz önünde bulundurmalı ve kapsayıcı bir anlatım dili tercih etmelisiniz.
 • Vizyonunuzu ve misyonunuzu özgün ve başka firmalarca kopyalanamayacak şekilde kaleme almalısınız. Cümleleriniz, markanızın farkını ve bakış açınızı ortaya koymalı.
 • Markanızı anlatırken kendinizi öven cümlelerden mümkün olduğunca kaçınmalısınız. Pozitif cümleler kurmalı, motivasyon kaynağınızı ön plana çıkarmalısınız.
 • Profesyonel bir dil kullanmanız oldukça önemli. Ancak bu esnada hedef kitlenizle kurduğunuz iletişimin samimi tonunu da korumalı, gerçekçi hedefler üzerinden ilerleyen bir metin oluşturmalısınız.
 • Belirsiz cümlelerden, hedeflerden ve anlatımlardan uzak durmalısınız. Bu sayede hedef kitleniz, markanızın bakış açısı ve geleceğe dönük hedefleri hakkında net ve öz bilgiler edinebilir.

Strateji

Bir savaş kelimesi olan strateji vizyona ulaşmak için yol, yöntem anlamına gelir. Yani strateji vizyona nasıl ulaşılacağını tarifler. Dolayısıyla vizyon ile strateji arasında direkt bir ilişki vardır. Kıran kırana rekabetin olduğu günümüzde şirketlerin ömürlerini belirleyen önemli unsurlardan bir tanesi stratejileridir. SWOT analizi ile desteklenmiş ve vizyona ulaşmayı sağlayan doğru strateji şirketlerin önünü ışık hızıyla açtığı gibi SWOT analizi ile hiçbir ilişkisi olmayan, vizyon ile bağlantısı olmayan stratejiler şirketleri yönetsel karmaşıklığı sokarlar. Şirket içinde süreçler arasında kaos ortamına neden olur ve finansal kaynaklarını olumsuz etkiler. Vizyonu sağlamak için yanlış oluşturulmuş pazarlama stratejileri, ürün stratejileri şirketleri ileri değil geriye götürür. Bu durumda strateji için, şirketlerin ömürlerini etkileyen önemli bir unsurdur diyebiliriz.  

İlave olarak, şirketlerin kurumsal hedefleri stratejiden beslenir. Yani, kurumsal hedefler, stratejiyi sağlayacak nitelikte olmalıdır. Bu durumda strateji için önemli bir konu da şirketlerin kurumsal hedeflerinin kaynağı olmasıdır. Hedefler ise geleceğe ulaşmak için oluşturulduğunu kabul ettiğimizde, strateji için günü kurtarmak değil geleceği planlamaktır diyebiliriz.

Sun Tzu, Sun Usta anlamına gelir. Sun Tzu, Çinli bir general ve askeri stratejisttir. Savaş stratejileri ile ilgili söyledikleri, Savaş Sanatı adlı kitap ile günümüzde kadar ulaşmış ve strateji konusunda iş hayatına da ışık tutacak seviyededir.

“Zaferi ancak görüş alanımıza girdiğinde görmek savaş ustalığının zirvesi değildir”

Kurumsal başarılar uzun vadeli plan ve stratejiler ile sağlanır. Kısa vadeli kurumsal başarılar yakalamak zaferin göstergesi olmayıp aksine uzun vadeli stratejiler ile zaferi yakalayabilmek gerçek yöneticiliktir.

“Savaşı kazanan, çarpışmadan önce hesabını iyi yapandır”

Vizyona ulaşabilmek için öncesinde çok iyi hazırlanmış Stratejiyi hazırlamak gerekir. “Kervan yolda düzülür” felsefesi ile başarıyı yakalamak mümkün olmaz aksine başarısızlığa gidiş hızlanır. 

SWOT Analizi

Swot analizi şirketlerin iç ve dış faktörlerini olumlu ve olumsuz açıdan objektif biçimde değerlendirmesi için kullanılan modeldir. Sektör bağımsız şirket, kurum, kişi, bölüm, süreç, projeye özel SWOT analizi yapmak mümkündür.

SWOT analizi, kurumların güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve risklerinin analiz alanlarını kapsayan bir stratejik planlama metodudur. Yani uygulanan konu özelinde işimizi nasıl etkilediğimizin açık fotoğrafının görülmesini sağlar ve stratejik kararlar için zemin hazırlar.

SWOT analizi, işinizin zayıflıklarını ortaya çıkarır, aynı zamanda şirketiniz ile ilgili fırsatları ve potansiyel tehditleri de gösterir.

SWOT analizinde asıl önem taşıyan konu çalışma sonunda şirketin finansal, rekabet, düzenli nakit akışı ve prestijini arttıracak eylem planlarının çıkartılmasıdır. Aksiyon fazına dönüşememiş SWOT analizi uygulayıcılara ve kurumlara herhangi bir menfaat sağlamadığı gibi motivasyon kaybı ile birlikte uygulayıcılara olan güveni olumsuz yönde etkiler.

SWOT Analizi Niçin Yapılır?

 • Güçlü yönlerinizi görüp bunlardan daha fazla yararlanmak,
 • Zayıf yönlerinizi görüp, etkilerini ortadan kaldırmak ve güçlendirmek,
 • Fırsatların farkına varıp şirket yararına değerlendirmek,
 • Tehditlerin farkına varıp potansiyel zorluklara önceden hazırlık yapmak için,
 • Şirketlerin kendilerini daha iyi anlayabilmeleri için,
 • Gelişmek ve gelişime devam etmek için,
 • Stratejik planlara girdi sağladığı için,
 • Öz değerlendirme imkanı sağladığı için,
 • Şirketleri zorlayıcı faktörlerin önceden görülebilmesi için,

SWOT Analizi Adımları

SWOT Analizinin kurumlara fayda sağlayabilmesi için belirli bir sistematik ve disiplin ile yapılması esastır. SWOT analizini başarıya ulaştıran yol,

 • Hazırlık fazı,
 • Uygulama fazı,
 • Eylem Planı hazırlama fazı,
 • Aksiyon gerçekleştirme fazı olarak 4 fazda gerçekleşir.

Hazırlık Fazı

SWOT analizi nasıl başlarsa öyle devam eder. Dolayısıyla başlangıcı doğru ve sağlam yapmak amaca ulaşmak adına önemli. Yönetim tarafından modaretör ya da danışman atandıktan sonra ekip belirlenir. Objektif yorum yapabilecek, tarafsız katkı sağlayabilecek kişilerden ekipler kurulur. Ekip üst yönetim ya da SWOT Analizi yapılacak konuya bağlı olarak yöneticiler tarafından belirlenir. SWOT çalışmasının bazı aşamalarına paydaşlar olarak tedarikçiler, müşteriler de dahil edilebilir.

Hazırlık fazındaki bir diğer önemli husus ise şirketiniz ile ilgili ihtiyaç olabilecek tüm sayısal verilerin ve raporların toplanmasıdır. Bu veriler şirket içi performans, finans, pazar vb. analizleri olabileceği gibi dış kuruluşlara yaptırılan anket, analiz raporları veya resmi kurumların yayınladıkları dönemsel veri ve raporlar olabilir. Bu veriler ikinci fazdaki görüş bildirgeleri için kullanılacağından ekibin gerçekçi görüş bildirmesine destek sağlar.

Uygulama Fazı

SWOT Analizinin sistematik disiplin ile yapılması esastır. Aksi durumda görüşlerin karışması ve yönetim kaosu yaşanır ve çalışma amacına ulaşmaz. Uygulama fazında SWOT analizi temelini oluşturan

 • Güçlü yönler
 • Zayıf yönler
 • Fırsatlar
 • Tehditler olarak dört faktörün içeriği belirlenir.

Güçlü Yönler

Şirketinizin güçlü yönlerinizi görüp bunlardan daha fazla yararlanmak için güçlü yönler belirlenir. Güçlü yönlerin belirlenmesinde kolaylık sağlayacak aşağıdaki sorular kullanılabilir. Güçlü yönlerin belirlenmesinde rakiplerinize göre güçlü olan iç faktörleri düşünün.

 • Rakiplerimizde olmayan hangi yeteneklere ve becerilere sahibiz?
 • İşletmemizin sahip olduğu avantajlar neler? (Rakiplerimizde olmayan teknoloji, know how …)
 • Rakiplerimize göre daha başarılı olduğumuz konular?
 • Şirketinizi rakiplerinizden ayıran özellikleriniz neler?

Güçlü yönler için aşağıdaki örnekleri gösterebiliriz;

 • Ünlü marka olması
 • Uluslararası şubelerinin bulunması
 • Ürün kalitesi ve çeşitliliği
 • Müşteri memnuniyetinin yüksek olması
 • İşinde uzman kişilerin çalışması

Zayıf Yönler

Şirketinizin zayıf yönlerini görüp, etkilerini ortadan kaldırmak ve güçlendirmek için zayıf yönler belirlenir. Zayıf yönlerinizi bilmek onları iyileştirmenin en iyi yoludur. Zayıf yönler belirlenirken katılımcıların gerçekten dürüst ve objektif olmayı sağlayın. Önemli olan zayıf yönleri bularak onları iyileştirmek için harekete geçmektir. Zayıf yönleriniz için üçüncü taraf anketlerden ve iç & dış raporlardan da faydalanın. Zayıf yönlerin belirlenmesinde kolaylık sağlayacak aşağıdaki sorular kullanılabilir. Zayıf yönlerin belirlenmesinde rakiplerinize göre zayıf olan iç faktörleri düşünün.

 • Rakiplerimize göre hangi işlerimiz & yönlerimiz yetersiz? (Tarafsız anket vb.)
 • Hangi işleri rakiplerimize kaptırdık? Neden?
 • Pazarlama, Satış, müşteri ilişkilerinde yetersizlikler nelerdir?
 • Hangi faktörler satışlara olumsuz etki ediyor?
 • Teknik ve Ticari iş gücündeki yetersizlikler nelerdir?

Zayıf yönlere örnek;

 • Rakiplere göre fiyatların yüksek olması
 • Ürünlerin taklit edilebilir olması
 • Yeniliklerde yavaş kalma
 • Amerikan küreselleşmesi olarak görülmesi
 • Yüksek kalorili ürünlerin sağlığa etkileri,

Fırsatlar

Şirketiniz için mevcut fırsatların farkına varıp şirketiniz yararına değerlendirmek için belirlenir. Fırsatlar dış faktörlerdir yani etkiniz dışındaki faktörler. Fırsatlar olumlu bakış açısıyla belirlenir. Fırsatlar çoğu zaman farklı biçimlere bürünürler ve bazen yanı başınızdaki fırsatları göremez ve kaçırırsınız. Bu durumda fırsatların belirlenmesinde daha dikkatli ve hassas olunmalıdır. Fırsatları keşfetmek için aşağıdaki sorulardan faydalanılabilir.

 • Mevcut kaynaklarınıza uygun yeni ürün grupları var mı? Nelerdir?
 • Pazardaki değişiklikleri nasıl lehimize kullanabiliriz?
 • Rakiplerinizin yapmakta zorlandığı şeyler nelerdir?
 • Rakiplerinizin pazardaki eksik ürün & hizmetleri nelerdir?
 • Pazarda rakiplerimizin dolduramadığı şeyler var mı? Nelerdir?
 • Devlet politikaları, Teknoloji, yasalardaki lehinize değişiklikler nelerdir?
 • Yaşam tarzları, nüfuz profili ve sosyal düzendeki değişiklikler nelerdir

Örnek fırsatlar;

 • Sürekli artan Pazar hacmi
 • Yeni tatlar keşfetme
 • Tedarik zincirini genişletme
 • Gelişmekte olan ülkelere yeni şubeler açma
 • Teknolojik gelişmelerden yararlanma

Tehditler

Şirketiniz ile ilgili tehditlerin farkına varıp potansiyel zorluklara önceden hazırlık yapmak için belirlenir. Tehditler de tıpkı fırsatlarda olduğu gibi dış faktörler olup farklı olarak olumsuz bakış açısı ile değerlendirilir. Uygulama fazındaki tüm adımlarda olduğu gibi algıya göre değil verilere ve raporlara göre tehditler belirlenir. Tehditlerin belirlenmesi için aşağıdaki sorulardan faydalanılır.

 • Ürün ve Hizmet sunumunda ne gibi problemler ile karşılaşıyorsunuz?
 • Mevcut ve potansiyel rakiplerim kimler? Ve ne yapıyorlar?
 • Rakibimiz pazardan büyük bir pay alırsa ne olur?
 • Mevcut ürün ve hizmetimize olan talep azalırsa ne olur?
 • Zayıf yönlerden hangisi şirketin gelişimini engelliyor? (ciro, kar, kalite … )
 • Ürün ve hizmet sunumu için gereklilikler değişir mi? (yasa, yönetmelik, teknik )
 • Borçlar, nakit akışı ne gibi finansal problemlere neden olur?

Tehditlere örnek;

 • Rakiplerin düşük fiyatlarla hizmet vermesi
 • Salgın hastalık sonucu işyerlerinin kapanması
 • Ülkelere göre farklı mevzuat düzenlemeleri
 • Zaman zaman ürünlerin boykot edilmesi
 • Hammadde tedariğinde sıkıntı yaşanması

Tüm sorulara objektif biçimde cevap verdiğinizde şirketinizin SWOT Tablosu çıkmış olur. Eylem planlarının da gerçekleşmesi ile şirketiniz bambaşka yerlerde olacaktır.

Uygulama fazı nihayi duruma gelmeden önce SWOT analizi çalışmasındaki tüm tespitleri son kez toplu olarak katılımcılara ve görüşüne güvenilenlere sunulması tıpkı “köprüden önceki son çıkış” misali olası kayıpları azaltır. Dört faktör ile ilgili bulgular son hali aldıktan sonra, şirketinizin dokümantasyon yapısına uygun olarak dokümante edilmesi esastır.

Dokümante edilmiş SWOT Analizi tüm yönetim sistemlerinde standartların şartı olan “Risk ve Fırsatların” yönetilmesinde ayrıca şirketinizin stratejilerinin belirlenmesinde kullanılabili