Otomotiv Sektörü için geliştirilmiş Kalite Yönetim sistemi şartlarıdır.  IATF 16949:2016, otomotiv endüstrisi için global alanda özel teknik gereklilikleri çerçeveleyen bir kalite yönetim standardıdır. Ekim 2016’da yayınlanan ve ISO/TS 16949‘un yerini alan standardın temeli ISO 9001:2015’e dayanmaktadır.

Temel terim ve kavramların açıklanması

IATF 16949 Otomotiv KYS temel özelliklerinin açıklanması,

IATF 16949 Otomotiv KYS Standardındaki tüm maddelerin detaylı açıklanması

Eğitim sonunda elde edeceğiniz kişisel ve mesleki gelişim sertifikanız/sertifikalarınız ile iş hayatında kendinizi bir adım öne taşıyabilirsiniz. Bu tür eğitimler destekleyici faaliyetler sınıfında bulunmaktadır. Gelişiminize katkıda bulunarak almaya hak kazandığınız sertifikanız/sertifikalarınızı CV’nize ekleyerek kullanabilirsiniz. 

Eğitim süresinin %80 min katılım sağlayanlara KATILIM sertifikası verilir.

ISO 9001, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu ISO tarafından belirlenmiş, tüm sektörlere uyumlu, yaygın olarak tercih edilen iş geliştirici bir Kalite Yönetim Sistemi standardıdır.

Temel terim ve kavramların açıklanması

Kalite Yönetim Sisteminin 7 Temel Prensibinin açıklanması,

ISO 9001:2015 KYS temel özelliklerinin açıklanması,

ISO 9001:2015 Standardındaki tüm maddelerin detaylı açıklanması,

Örnek uygulamalar

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim sistemi eğitimine katılanlar, şirketlerinde Kalite yönetim sisteminin kurulumunda aktif görev alabilirler. Ayrıca, tüm şirketlerin mevcut kalite yönetim sistemlerine çabuk adapte olurlar.

Eğitim süresinin %80 min katılım sağlayanlara KATILIM sertifikası verilir.

Birinci taraf ve İkinci taraf denetim kültürünün anlatıldığı eğitimdir. 

Temel terim ve kavramların açıklanması

Kalite Yönetim Sisteminin 7 Temel Prensibinin açıklanması,

ISO 9001:2015 KYS temel özelliklerinin açıklanması,

ISO 9001:2015 Standardındaki tüm maddelerin detaylı açıklanması

ISO 19011’ e göre Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları,

Denetim ekibi sorumlulukları ve özellikleri

Denetimi planlama

Denetimin raporlanması

Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi

Pratik çalışmalar

Katılımcılar iç denetçi yetkinliği sağlar. 

Eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavında min 70 puan alanlara BAŞARI SERTİFİKASI  verilir. 70 puan altında alanlara KATILIM SERTİFİKASI verilir. Eğitimin en az %80 nine katılım zorunludur.

Otomotiv zinciri içinde bulunan şirketlerin, yeni ürün devreye alma sürecinde uymakla yükümlü oldukları, otomotiv sektörü dışındaki şirketlerde de kullanımı gün geçtikçe artan İleri Ürün Kalite Planlaması konusunda, katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmak, bu planlama sürecindeki tanım ve uygulamaları kapsar.

Eğitim kapsamında, İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) uygulamasının amacı, kazanımları, uygulandığı alanlar ve planlama adımları konularında bilgi verilirken, bu adımlar pratik uygulamalar ve örnek çalışmalarla somutlaştırılır.

APQP nedir?

APQP adımlarının detaylı açıklaması,

APQP Zaman çizelgesi,

APQP Süreçlerinin girdileri-çıktıları

Kontrol Planı nedir?

Kontrol Planı örneği,

APQP PPAP  ilişkisi.

APQP Eğitimi sonrası, katılımcılar yeni ürün devreye alma fazlarını anlamış ve uygulayabilecek seviyeye gelmiştir.

KATILIM SERTİFİKASI  verilir.

FMEA adını İngilizce ‘Failure Mode and Effect Analysis’ kelimelerinin baş harflerinden alır ve Türkçe karşılığı ‘Hata Türü ve Etkileri Analizi’dir.  FMEA, potansiyel hataları değerlendiren proaktif bir yaklaşımdır.  FMEA, hatanın mümkün olduğunca erken aşamada çözülmesi, hata oluşumunun engellenmesi amacı ile kullanılan bir kalite iyileştirme yöntemidir. 

 • FMEA içeriği ve özellikleri
 • Yapısal analiz
 • Fonksiyon analizi, Prosesin incelenmesi
 • Hata analizi
 • Risk Analizi
 • Mevcut önleme ve kontrol mekanizmalarının belirlenmesi
 • Olasılık – Saptanabilirlik değerlerinin atanması
 • AP ‘nin hesaplanması
 • Optimizasyon
 • Aksiyonların tespit edilmesi
 • Aksiyonların tamamlanması sonrası AP hesaplanması 

Eğitim sonunda Dizayn FMEA, Proses FMEA nın tüm adımlarını örnekler ile öğrenecek ve FMEA ekiplerinde aktif olarak bulunabilirlier. 

KATILIM SERTİFİKASI verilir.

Ölçüm Sistemleri Analizi IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki yeni yeni ürün devreye alınması aşamasında, kontrol planındaki her tip ölçüm ekipmanı ve ölçüm sisteminin yeterliliğinin analiz edilmesidir. Prosesteki değişkenliğin ve/veya toleransların % kaçının ölçüm sisteminden kaybedildiğinin belirlendiği analizdir. 

MSA gereklilikleri

Ölçüm Ekipmanı Yeterliliği (Cg&Cgk)

Tekrarlanabilirlik, Tekraryapılabilirlik,

Nicel MSA (Ortalama Aralık Metodu)

Nitel MSA (Cross Tab Metodu)

Geçiş İçeriği

KATILIM SERTİFİKASI verilir.

Bir bütünün tamamını kontrol etmek yerine, bütünden örnekler alarak sonuçlara göre bütün hakkında tahminde bulunmak için kullanılan araçları ifade eder.

İstatistik veriler ve değerlendirmeler yardımıyla, proses değişkenlerinin, kontrol altında tutulması hedefine yönelik uygulanan faaliyetlerdir.

Niçin SPC ?

Ölçüm sayısını optimize ederek, ölçme maliyetini azaltmak,

Birim parçada yalnızca gerekli yerleri ölçmek suretiyle ölçüm için geçen süreyi azaltmak,

Birim ürün maliyetine pozitif katkı sağlamak,

Müşteri talebini karşılamak ve/veya memnuniyetini arttırmak

Verimi artışına katkı sağlamak,

 

Basit istatistiksel terimler,

Yeterlilik kavramı,

Makine Yeterlilik (Cm&Cmk)

Proses Performansı (Pp&Ppk)

Proses Yeterlilik (Cp&Cpk)

Kontrol Kartları (Nicel & Nitel)

Eğitim sonrası,her türlü Yeyerlilik analizleri yapabilir ve aynı zamanda nitel&nicel Kontrol kartlarını kullanabilir seviyeye gelirler.

KATILIM SERTİFİKASI verilir.

Müşteri guruplarına katma değer üreten, müşteri yada organizasyon tarafından tasarlanmış ürün, asıl ürüne direkt / en direk etki eden, parçaların onayı için genel şartları kapsar.

PPAP nedir?

PPAP gerektiren şartlar,

PPAP Dokümanları, kayıtları,

PPAP Dosyası oluşturma,

PSW Nedir?

PSW müşteriye sunum,

PPAP örneği,

APQP PPAP  ilişkisi.

Otomotiv için geçerli olan ilk numune onay parçası ve gerekli dokümanların/şartlarnın ne olduğunu anlamak ve ilk seferde doğru parça ve doküman teslimi için yapılması gereken standartları anlaşılması.

İlk seferde ve hatasız onay ile otomotiv ilk onay parçasının bitirilmesi konusunda yetkinlik kazanılır.

KATILIM SERTİFİKASI verilir.

Global 8D Eğitimi (G8D), Ford Motor Company tarafından geliştirilen, farklı disiplinlerden kişilerin katılımıyla oluşan ekip çalışması ile yürütülen, 8 adımda gerçekleşen sistematik bir problem çözme tekniğidir. 

 • Problemin tanımlanması,
 • Kök neden analizinin yapılması, ekip çalışması teknikleri
 • Otomotiv sektöründe özel uygulamalar
 • Global 8D aşamalarının tanımı ve incelenmesi, hata veri tabanlarının oluşturulması
 • Bulunan ve çözülen hataların sistem dokümantasyonunda yaygınlaştırılması

Problemi anlama, Kök Neden Analizi yapma, Aksiyon planlama, çözüm yöntemlerini yaygınlaştırma yetkinliği kazanılır.

1 gün

KATILIM SERTİFİKASI verilir.

Kalite Yönetim Sistemi’nin temel taşıdır. ISO 9001:2000 versiyonu ile tanıştığımız ve hala uygulamakta zorlandığımız yönetim biçimidir.  Şirket dinamiklerine uygun olarak belirlenmiş ve doğru uygulanan bir Süreç Yönetimi, standartlaşmayı ve süreç performanslarını doğru belirlemeyi ve ölçmeyi sağlar. Süreç yönetiminin, risk temelli düşünce ile yapılandırılması, olası potansiyel riskler için öncesinde tedbir alınmasına fırsat sağlar.

ISO 9001 ve IATF 16949 Süreç Kavramı,

Süreç Faktörleri,

Şirketler için Süreç Etkileşim Haritası,

Süreç Modelleme,

Risk Kavramı,

Risk Yönetimi Neden gerekli?

ISO 9001 ve IATF 16949 Risk Yönetimi Kavramı

Örnek Uygulama

Kalite Yönetim sistemlerinin temel taşı olan Süreç Modellerinin oluşturulması ve Risk/Fırsatlar etkinliğinin arttırılması için gerekli yetkinlik kazanılır.

2 gün

KATILIM SERTİFİKASI verilir